Västerbottens län

Farligt läkemedel i "naturliga" bantningspreparat

Bantningsprodukter som svenskar beställer från länder utanför EU innehåller ofta läkemedel, trots att de marknadsförs som "naturliga". Det visar en analys som läkemedelsverket gjort.

I undersökningen, som gjordes i samarbete med tullverket, analyserades 43 produkter. Av dessa innehöll nästan hälften läkemedelssubstanser, vilket gör att de klassas som läkemedel, trots att de inte är godkända för det. I nästan alla fall var läkemedelssubstansen dessutom inte innehållsdeklarerad.

Flera av preparaten innehåll sibutramin, som från 2010 inte får användas i läkemedel, eftersom det bland annat finns risk för hjärtinfarkt och stroke.

 - Hela 19 av de analyserade produkterna innehöll sibutramin och tre av dem innehöll dubbelt så mycket sibutramin per doseringsenhet som de godkända läkemedlen gjorde vilket är skrämmande, säger Marie Kerttu, utredare Läkemedelsverket.