Sverige

Anhöriginvandring en utmaning i små kommuner

1:37 min

Den senaste tiden har anhöriginvandringen ökat till länets små kommuner som tar emot ensamkommande barn. För en liten kommun kan det innebära snabba kast för kommunens totala flyktingmottagning. I Norsjö till exempel har man haft svårt att ordna boenden och en del praktiska saker.

– Fram till nu har vi på en kort tid fått tre familjer som har anslutit till ensamkommande barn på våra boenden, säger Kenneth Johansson som är flyktingsamordnare i Norsjö.

– De har kommit ganska oplanerat och vi har haft svårt att ordna boenden och en del praktiska saker säger Kenneth Johansson.

Efter en dom i Migrationsdomstolen för snart ett år sedan, så har även anhöriga utan identitetshandlingar möjlighet att styrka sitt släktskap via DNA-tester.

Anhöriga till ensamkommande barn har också rätt att komma till den kommun där barnet bor. För en liten kommun kan det innebära problem att på kort tid ordna boende, barnomsorg och skola.

Norsjö kommuns avtal med Migrationsverket innebär 20 platser för ensamkommande barn och dessutom mellan 20-30 flyktingar med uppehållstillstånd.

– Det blir ju helt nya utmaningar för en liten kommun som vår när det helt plötsligt dimper ner anhöriginvandring. Ofta är det stora familjer och för vår verksamhet så ställs det oerhört stora krav på att lyckas, säger Norsjös kommunalråd Mikael Lindfors.

– Till det kommer Migrationsverkets utökade krav på att kommunerna ska ta emot fler utifrån den ökande invandringen till Sverige. Vi är ju positiva till nya invånare till Norsjö men vi vill klara våra åtaganden, säger Mikael Lindfors, kommunalråd i Norsjö.