Umeå

Ny stadsdel med 1000 bostäder i Umeå ett steg närmare verklighet

Byggnadsnämnden i Umeå har godkänt planprogrammet för Olofsdal mellan Mariehem och Nydalahöjd. Nu ska man börja detaljplanering för den första delen av den nya stadsdelen som med upp till 1 000 nya bostäder.

Planprogrammet för området berör både kommunens mark i väst och det område som tidigare var Landstingets och som nu ägs gemensamt av PEAB och HSB i öst och det är där det ska börja byggas först.

Även om Olofsdal mest kommer att innehålla bostäder ska det skapas förutsättningar för kommersiell verksamhet i området och en skola.