Just nu

Sämre vård för äldre i Lycksele

1:40 min

De som bor på kommunens äldreboenden i Lycksele får räkna med sämre vård de kommande två åren när pengar nu ska sparas. Anledningen till detta är att kostnaderna för omsorgen inom kommunen blev betydligt större än väntat under förra året.

Kerstin Forsman är distriktsordförande i Sveriges Pensionärsförbund. Hon tycker att kommunen inte tänker på vad som är bäst för de äldre.

– Jag tycker man sänder signaler att vi äldre inte är så viktiga. Vi kan finna oss i lite sämre eller mindre välrustad vård.

Även om det inte beslutats om exakt hur socialnämndens underskott på 24 miljoner kronor ska lösas så handlar det nog i slutändan om att minska på personalstyrkan. I ett förslag som lagts fram hittills talas det om att kostnader motsvarande ca 18 årsarbeten måste sparas.

På kommunens hemsida går det att läsa att socialnämnden i Lycksele, i och med kommande besparingar, kommer få svårt att följa de lagstiftningar och värdighetsgarantier som finns. Eva Sandgren, är socialchef i Lycksele.

– Jag garanterar att vi ska leva upp till kraven och man ska få den service och vård man har rätt till enligt det beslut som man fått.

Men på frågan om varför det står som det gör, vill Eva Sandgren förtydliga.

– Det står ju inte att vi inte kommer att klara det. Vi kommer ha svårt för att klara det, står det.

Vad är det som säger att ni kommer att klara det?

– Ingen törs ju garantera någonting men vår ambitionsnivå är att vi ska klara det, säger Eva Sandgren.

Även om Kerstin Forsman tycker att tanken är god så är hon inte allt för hoppfull. Och ytterligare oro är ingenting som de äldre behöver mer av enligt henne.

– Det är det som stör dem. Hur ska det bli när jag behöver hjälp och vård och omsorg, säger Kerstin Forsman, distriktsordförande i Sveriges Pensionärsförbund.