Just nu

Umeå

Umeå får stöd för Ubmeje-skyltar

Institutet för språk och folkminnen, SOFI, ändrar sig i frågan om Umeå heter Ubmeje på samiska. I ett yttrande till kommunen att det umesamiska ortnamnet Ubmeje har stor betydelse för ortens samer. Det är en kovändning jämfört med ett tidigare yttrande i frågan.

Umeå kommun har ansökt hos Lantmäteriet om att få sätta ut sitt samiska namn, Ubmeje, på kartan. Beslutet är fattat i kommunstyrelsens arbetsutskott.

I ett yttrande till Umeå kommun säger nu SOFI att det umesamiska ortnamnet Ubmeje har stor betydelse för ortens samer.

Tidigare har man i ett yttrande till Lantmäteriet sagt nej med motiveringen att staden ligger nämligen öster om en gränszon för utbredningen av umesamiskan och de samiska ortnamnen på språkkartorna.

Men nu hänvisar man till forskning i Ortnamnsarkivet där informanter pratat umesamiska och beskrivit hur de har haft renar just söder om Umeå.