Bottniska viken

Intressekonflikter när fler vill använda våra hav

4:42 min

Just nu är det ett möte i Sundsvall om Bottniska vikens framtid. Det gäller om yrkesfiskarna, vindkraften och sjöfarten kan samsas om havet utan att skada vårt ekosystem.

Under senare tid har anspåken på havet ökat, medan havens miljö bara når upp till en delvis godkänd miljöstatus.

--  Då ser man att det finns den här konflikten mellan utnyttjande av havet och bevarande av havet. Och det är just i den här konflikten som havsplaneringen kommer in som ett verktyg, säger David Forslund, planläggare på länsstyrelsen i Västernorrland.

Det kan vara svårt att föreställa sig att det kan bli trångt i havet, men David Forslund visar på exempelvis havet vid Blekingekusten.

– Där är det väldigt väldigt trångt med både sjöfart, militära anläggningar, vindkraftverksetableringar. Man ser ändå att det finns fler och fler som vill använda havet på olika sätt samtidigt som miljöförhållandena inte är tillräckligt bra i havet.

– Havsplanerna är till för att visa rent geografiskt hur vi bäst använder våra havsområden - vilka områden som kan passa bra för olika typer av anspråk, och vilka områden som passar bra för olika typer av skydd.

Havsplanerna är ett för Sverige nytt system och mötet i Sundsvall en förberedelse på vägen mot införande. Men alla problem och konflikter löses inte direkt.

– Vi kommer aldrig kunna planera bort alla konflikter fullt ut, men det här är väl så att säga ett steg på vägen, ett hjälpmedel, säger David Forslund, planläggare på länsstyrelsen i Västernorrland.

I Sundsvall har nu de olika aktörerna för första gången kunnat träffas och börja arbeta med planeringen. Havsplanerna som görs upp gäller ute på havet och inte närmast strandkanten. 

– Havsplanerna börjar utanför den yttersta ön i kustbandet eller utanför den yttersta landmassan i kustbandet och sträcker sig ut mot gränsen till Finlands havsområde.