Sametinget

Sametinget ställer krav på media

Sametinget har antagit ett mediepolitiskt program, rapporterar Sameradion. Sametinget anser att media har en viktig uppgift vad gäller möjligheterna att bevara och utveckla samiska språk, kultur och samhälle.

Sametinget vill att Public Service-företagen säkerställer mer resurser och mer sändningstid för samisk radio och tv.

Den ökade sändningstiden ska i första hand ske i digitalradion DAB och inte i webbradion.