Umeå

Medalj till umeprofessorer

Två professorer får Umeå universitets förtjänstmedalj. Det är seniora professorerna Lars Hjalmar Lindholm och Hans Wolf-Watz som får medaljen för sina betydelsefulla insatser för universitetet. Utmärkelsen delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 19 oktober.