Umeå

Företaget slipper böta för klämolyckan

För ett och ett halvt år sedan inträffade en arbetsplatsolycka i Umeå där en person klämdes mot en vägg då den lift han körde gled i sidled när han skulle köra upp den på en ramp. Tingsrätten bestämmer att företaget inte behöver betala företagsbot.

Rätten skriver att det visserligen hade varit bra om företaget försett rampen med avkörningsskydd och halkskydd då det var blött ute vid olyckan.

Men samtidigt tycker rätten att det inte finns något som tyder på att företaget inte fullgjort sina skyldigheter att förebygga olyckor.