Sverige

Personalfesten upphandlades inte - Sveriges Radio krävs på böter

Sveriges Radio krävs nu på böter efter en otillåten upphandling i samband med en personalfest. Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm, och begär att Sveriges Radio ska betala 200 000 kronor i böter.

Konkurrensverket konstaterar att Sveriges Radio inte har följt reglerna som gäller för offentlig upphandling när man bara tillfrågade två leverantörer, istället för att annonsera, något som lagen om offentlig upphandling kräver för att ge alla potentiella leverantörer möjlighet att lägga anbud.