Västerbottens län

Var fjärde ungdom i länet arbetslös

Västerbotten är ett av de län som har högst ungdomsarbetslöshet, det visar ny statistik från SCB. Var fjärde ungdom i Västerbottens län är arbetslös.

26 procent av västerbottningarna mellan 15 och 24 år är arbetslösa. Men vi är inte ensamma om att ha hög arbetslöshet bland unga - i nära en fjärdedel av länen är mer än var fjärde ung arbetslös.

Högst arbetslöshet i landet har Blekingen län, med nästan 30 procent. I Jönköping, som har lägst ungdomsarbetslöshet, går knappa 19 procent utan jobb.