Västerbottens län

Präst i krogslagsmål

En präst vid Svenska kyrkan i länet har tullat av nattvardsvinet, haft olämpligt dryckesumgänge och hamnat i slagsmål på ett hotell. Det är några av påståendena som inkommit mot en präst i länet, och som domkapitlet i Luleå stift nu utrett.

Domkapitlet konstaterar att prästen väckt "ett visst mått av anstöt" och att han inte uppträtt riktigt på det sätt som församlingsborna förväntat sig.

Men prästens beteende har inte varit så allvarligt att det avsevärt har skadat prästens anseende, skriver domkapitlet och avstår från att vidta åtgärder mot prästen.