Just nu

Norrland

Norrbotniabanan får nobben av regeringen i ansökan om EU-medel

1:27 min

Regeringen säger nej till Norrbottniabans ansökan om EU-medel för att delfinansiera planeringen av sträckan Umeå-Dåva. Planeringskostnaden är beräknad till 39 miljoner och Norrbottniananan AB ville ha regeringens stöd för att ansöka om hälften av kostnaden från EU:s budget för utveckling av det europeiska transportnätet (TEN-T).