Kittelfjäll

Skogstyrelsen försvarar kritiserad fjällväg

1:38 min

Skogsstyrelsen svarar nu på kritiken mot att de gett tillstånd till en ny väg in i obruten fjällnatur i Vojmådalen. Vägen har irriterat en del av ortsbefolkningen som tycker att området exploateras okänsligt av markägare utifrån.

Magnus Viklund på Skogsstyrelsen säger att markägarnas äganderätt är stark och att Skogsstyrelsen inte funnit några skäl att säga nej till vägen.