Dyrt att driva små skolor

0:50 min

Många av länets kommuner brottas med kostnaderna för skolan och på flera håll kan byskolorna komma att läggas ner. Kostnaderna för de olika skolorna kan variera mellan 64 000 och 124 000 kronor per elev och år.

Annika Wallenskog är chef över ekonomisk analys vid Svergies kommuner och landsting. Och hon ser flera orsaker till kostnadskillnaderna.

– Det finns olika saker som handlar om strukturen i kommunen. Bland annat är det så att om man har gles bebyggelsestruktur så har man mycket skolskjutsar. Sen handlar det naturligtvis om vilken nivå man vill att verksamheten ska vara på, om man vill ha hög lärartäthet till exempel.

Här i länet pratar man nu mycket om att många små skolor måste lägga ner. Kan det vara en faktor, att det blir dyrare per elev, om man har många små skolor?

– Ja det kan man se. I de kommuner man väljer att ha många fler skolor där har man ofta en mycket dyrare skolverksamhet. Dessutom finns det studier som visar att det inte blir lika bra undervisning på små skolor, säger Annika Wallenskog, chef över ekonomisk analys vid Svergies kommuner och landsting.