Personlig assistent stängs av och anmäls

En assistent till en person i Skellefteå med behov av ständig personlig assistans behövde göra ett ärende under arbetspasset och lämnade då brukaren tillsammans med sin bror. Assistenten har nu stängts av och händelsen anmälts enligt lex Sarah. I anmälan understryks att en assistent bland annat måste ha kompetens att sätta in medicinering vid behov hos den aktuella brukaren.