Umeåforskare får stipendiat

Historieforskaren Anna Sténs vid Umeå universitet och verksam inom bland annat forskningsprojektet Future Forests, har av Sverige-Amerika stiftelsen utsetts till årets Zornstipendiat. 

Hon tilldelas 200 000 kronor för att under 6 månader studera hur sociala och estetiska värden definieras och tas till vara i modernt skogsbruk. Stipendiet kommer att delas ut av Kronprinsessan Victoria vid stiftelsens årsmöte på Kanadensiska ambassaden i Stockholm den 18:e april.