Slutet nära för gratis parkering

Snart kan du som har miljöbil inte längre parkera gratis i Umeås parkeringshus. I alla fall inte om tekniska nämnden får igenom sitt förslag om slopad friparkering från första juli i år.

Anledningen är enligt tekniska nämnden att det idag inte finns någon entydig definition av en miljöbil, och att det är svårt att bevisa att miljöfordonen faktiskt har just miljövänligt drivmedel i tanken.

Det är kommunstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.