Just nu

Vännäs

Beslutet: Byskolorna läggs ner

3:00 min

Efter ett långt och stundtals hetsigt kommunfullmäktigemöte i Vännäs beslutade politikerna på måndagskvällen att lägga ner byskolorna i Brån, Pengsjö och Tväråbäck. Sofia Blomquist, förälder i Pengsjö, var med under mötet.

Med kvällens beslut upphör undervisningen på byskolorna redan till hösten 2013.

– Det här är ju enbart ekonomiska skäl och en bit på vägen i ett pussel för att nå en ekonomi i balans, sa Johan Söderling, socialdemokratiskt kommunalråd i Vännäs, efter kvällens fullmäktigemöte.

Men trots nedläggningarna kommer det enligt Johan Söderling behövas ännu fler besparingar i  kommunen för att få ekonomin att gå ihop.

– Budgetberedningen kommer nu att ta fram ytterligare sparförslag för hur vi ska klara ekonomin. Vi behöver alltså flera nedskärningar och då blir det ju tal om kvaliteten på verksamheterna, och det kommer att drabba alla de områden som kommunen har ansvar för, säger han.

Vad händer med eleverna på byskolorna nu?

– Nu kommer det stora arbetet för skolförvaltningen att tillsammans med berörda föräldrar genomföra den här förändringen så att man får information om vad som kommer att hända med ens barn, och de mottagande skolorna får rusta för att ta emot de här barnen.

Lennart Engström från Tväråbäcksbygdens intresseförening är kritisk mot hur beslutsgången kring planera på skolnedläggningarna har varit.

– Det vi reagerar mest på är hur man har handlagt det här. Hastigheten och desperationen i sådana här beslut. Ingen har fått vara med och bestämma. Det är en liten grupp som har bestämt det här, säger han.

Även oppositionen – bland annat Centerpartiet – har velat skicka tillbaka ärendet och har kritiserat utredningen om nedläggningarna.

Johan Söderling håller med om att man gärna skulle haft mer tid på sig för att utreda de samhällsekonomiska effekterna av beslutet, men han menar att det inte funnits tid för att skjuta upp frågan mer.

– Från majoritetetens sida, tillsammans med Moderaterna, ser vi inte att det finns den tiden. Vi måste agera nu annars blir det ännu svårare för verksamheternas ekonomi framöver, säger han.

 Reporter: Anton Borgström