Avled efter att ha försvunnit ur sjukhussängen - Socialstyrelsen utreder

En händelse där en äldre man försvann från sin sjukhussäng och hittades livlös i en korridor och senare avled, anmäls nu till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Mannen hade EKG-övervakning men plötsligt försvann hans kurva från övervakningssystemet och då gick larmet på avdelningen, när personal kom dit så var mannen försvunnen och hittades istället livlös i en korridor utanför avdelningen.

Personalen lyckades återuppliva honom, men mannen avled senare på intensivvårdsavdelningen.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning.