Umeå Kommun

Skolpolitiker efterlyser pengar till feriearbeten

Nu vill skolpolitikerna i Umeå skaka fram de miljoner som behövs för att alla sjuttonåringar i kommunen ska kunna få feriearbete. Det är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansöker om 3,7 miljoner från kommunens sociala investeringsfond. Det finns en politisk överenskommelse om att alla sjuttonåringar ska erbjudas feriearbete och nu vill man ha besked om finansieringen.