Hade tumör - fick inget veta

En kvinna som undersöktes för buksmärtor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå i april i fjol fick inte veta att en tumör misstänktes, enligt en anmälan till Socialstyrelsen. Först efter operation på hösten gavs besked om en elakartad tumör. I anmälan riktas stark kritik mot bemötande och besked från läkarna på kirurgkliniken.