Just nu

Socialförsäkring & Juridik

JO kritiserar FK för läkarkonsultation i grupp

Försäkringskassan får kritik av Justitieombudsmannen för tillvägagångssättet vid så kallade gruppkonsultationer där handläggare muntligt föredrar avidentifierade sjukförsäkringsärenden för en läkare. Försäkringskassan har granskats sedan en försäkringshandläggaren Ulf Björk på IF Metall i Umeå gjort en JO-anmälan.

Gruppkonsultationerna medför i sig en risk att ärenden inte dokumenteras ordentligt och lämpar sig därför inte alls för enskilda ärenden enligt JO. I utredningen finns exempel på fall där muntliga konsultationer trots att de inte tidigare dokumenterats i handlingarna eller inte kommuncierats till den berörde ändå fått betydelse när beslut om sjukpenning/sjukersättning överklagats till domstol.

"Min uppfattning är således att Försäkringskassan alltid bör använda sig av ett skriftligt förfarande när den försäkringsmedicinske rådgivaren i faktisk mening konsulteras för råd och stöd i ett enskilt ärende", skriver Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura.