Umeå Universitet

Ris till utbildning i tyska medan sjukgymnastiksutbildningen rosas efter granskning

Det blir både ris och ros när Umeå universiets utbildningar granskats av Universitetskanslersämbetet. Sjukgymnastutbildningar vid de åtta lärosätena har utvärderats, och den i Umeå får omdömet mycket hög kvalitet.

På Sjukgymnastutbildningen kan man läsa på kandidat-, magister- och masternivå, och universitetet satsar särskilt på undervisning om rehabilitering och insatser vid smärta, stressrelaterad ohälsa och andra folkhälsoproblem.

Språkutbildningarna i Umeå får däremot blandade omdömen. Det blev tummen upp för svenska och nordiska språk, men kandidatutbildningen i tyska bedöms ha bristande kvalitet.

Om ett år följer Universitetskanslersämbetet upp ifrågasättandet och om universitetet har rättat till bristerna i utbildningen dras ifrågasättandet tillbaka.

Universitetskanslersämbetet, även förkortat UK-ämbetet, är en del av tidigare Högskoleverket.