Skellefteå

Vanvårdade tjurar tvångsomhändertas omedelbart

60 svårt vanvårdade tjurar hos en lantbrukare i Skellefteå kommun omhändertas och ska avlivas eller säljas till slakt. Det efter ett beslut från Länsstyrelsen. Djuren hade i många fall tappat pälsen och har drabbats av frätskador.

Tjurarna var kraftigt nedsmutsade när Länsstyrelsen gjorde en inspektion och de har saknat tillgång till torra och rena liggplatser.

Tjurarna har varit så smutsiga att de drabbats av frätskador och många av djuren har tappat pälsen. Länsstyrelsen menar att djuren utsatts för uppenbart lidande.

Hos lantbrukaren hittades också två djur som dött och ett djur som var allvarligt skadat.

Beslutet att omhänderta djuren gäller med omedelbar verkan.