Just nu

Forskning

Landlevande djur påverkas också av älvregleringen

Älvreglering påverkar även djur som lever på land, det visar en avhandling från Umeå universitet. En jämförelse mellan fyra reglerade och fyra fritt forsande älvar visar att skogslevande insekter och spindlar blir färre och att skogslevande fåglar tar skada längs reglerade älvar.

Enligt forskarna kan man därför till exempel även ifrågasätta den pågående biologiska myggbekämpningen längs nedre Dalälven eftersom den även är negativ för en rad olika landlevande djur.