Umeälven

Miljöförbättringar vid Umeälven

1:30 min

Fiskar, fåglar och strändernas växter far fortsatt illa av vattenkraftsutbyggnaden i Umeälven. Det har folk som bor längs älven sett.
Men i Vindelns kommun tog några bybor tag i saken och upptäckte att rester av det djur- och växtliv som fanns längs Umeälven före vattenkraftsregleringen finns kvar och kan räddas. Åsa Widèn i Hällsingfors är optimistisk om att miljön kan förbättras.