Bjurholm

Moderat angriper regeringens förslag till kommunal utjämning

Bjurholms framtid är hotad om det nya förslaget till inkomstutjämning för kommuner och landsting blir verklighet. Ingemar Nyman, moderat ordförande i kommunstyrelsen, skriver i en remiss till Finansdepartementet att effekterna av förslaget från den borgerliga regeringen blir att kommunens kostnader ökar med 7,1 miljoner kronor om året vilket allvarligt hotar Bjuholms ekonomiska existens. Kommunen omsätter i nuläget totalt 136 miljoner årligen.

 Bjurholm har sedan 2012 tappat 12 procent av invånarna och den visar på den regionala obalans som råder i Sverige där storstadsregionerna växer och glesbygden tappar.

Staten måste därför skjuta till ytterligare resurser i utjämningssystemet för att kommuner i svårigheter kan få rimliga förutsättningar för utveckling, tillväxt och stabililtet så avslutas remisssvaret.