Sanatoriemuseum planeras i Hällnäs

Nu finns planer på att göra ett museum av en del av det gamla sanatoriet i Hällnäs. Det var på sin tid Sveriges största sjukhus för tuberkulossjuka. Blir det ett museum så skulle det bli landets enda sanatoriemuseum som är inrymt i autentisk miljö.

Hör mer om detta i P4 Västerbotten efter klockan 15 tisdag.

- Fortfarande finns det ju människor i livet som både har legat här och kan berätta om den här historien. Om man inte gör någonting nu kommer det här att försvinna och det vore himla synd, det säger konferensarrangören Lennart Nyberg.

Han får då och då besök av före detta patienter som vill se sig omkring på det gamla sjukhusområdet. De hade drabbats av lungsjukdomen tuberkulos, TBC, som var den stora folksjukdomen under en stor del av 1900-talet. Sanatorierna, speciella sjukhus, byggdes bland annat i Hällnäs. Det blev faktiskt landets största.

- Det finns ju historiens vingslag i huset, säger Lennart Nyberg, vi har jobbat i många år med att försöka få igång ett sanatoriemuseum så man kan bevara kulturen och visa upp hur det var en gång i tiden.

Blir det ett museum så skulle det bli landets enda sanatoriemuseum som är inrymt i autentisk miljö. Lillian Rathje på Västerbottens museum har gjort en förstudie där man bestämt utförande museet skulle kunna omfatta 3 eller 4 rum.
- Det finns ju tillräckligt mycket material för att göra ett museum men det krävs dels bearbetning av material och dels insamlande av mer material.

Kostnaden har hon beräknat till uppåt två miljoner, sedan tillkommer driften.
- Men jag skulle kunna tro att den skulle kunna bli självförsörjande så småningom, säger Lillian Rathje, kulturmiljöantikvarie vid Västerbottens museum.

Nu återstår att söka pengar till finansiering. Kommun, landsting och EU-stöd skulle kunna komma ifråga.

Reporter Peter Öberg.