Hälsoprojekt firar 20 år

Det är nu nästan på dagen 20 år sedan det uppmärksammade Norsjöprojektet startade. Hälsoprojektet som innebar att landstinget tillsammans med kommunen och lokala aktörer bestämde sig för att hjälpas åt för att förbättra Norsjöbornas hälsa.

Bakgrunden till projeket var att hjärt och kärlsjukdommar bland männen i Norsjö var betydligt vanligare än i andra kommuner. Västerbottens läns landsting och Norsjö kommun bestämde sig för att göra något åt saken och med hjälp av föreningslivet startades motions och kostkampanjer. Men den centrala delen var hälsoundersökningar på befolkningen mellan 30 och 60 år 10 års intervaller.

Två efter starten gjorde vårdcentralen i Norsjö en specialstudie på 200 personer och kunde redan då konstatera förbättrade värden. Det har genomförts många studier på projektet och kritikerna menar att det inte går att påvisa statiska häloförbättringar jämfört med övriga sverige. Gideon Hellsten är distriktsläkare i Norsjö och var en av dom som byggde upp projektet i starten. Däremot är Gideon Hellsten kritisk till hur projeket fungerar idag. Dom första åren deltog mer än nittio procent av de Norsjöbor som kallades. Från 1995 utvidgades hälsoundersökningrna till hela länet, och idag pendlar deltagandet mellan sextio och sjuttio procent. I Norsjö är deltagandet under femtio procent och nu planeras en nystart.