Biogasanläggningen i Skellefteå kan byggas

Kammarrätten kommer inte att pröva Skellefteå Kommuns bygglov för den planerade biogasanläggningen. Och efter beslut av kommunstyrelsen kan bygget av anläggningen börja i slutet av februari.

7 av dom närboende på Tuvan i Skellefteå hade gemensamt överklagat kommunens bygglov, men kammarrätten tycker inte att det framkommit tillräckliga skäl för att ge ärendet prövningstillstånd.

Anläggningen på Tuvan ska ta emot slaktavfall från industrin och matavfall från hushållen som idag körs till Umeå för förbränning. Slutprodukten från biogasanläggningen blir fordonsgasen metan, och röta för jordförbättring.