Flyktingbarn kan få amnesti

Det finns cirka 130 apatiska flyktingbarn i landet. Barn som har gett upp och är okontaktbara. I länet gömmer sig just nu en romsk familj vars dotter är apatisk. Nu vill ett antal partier i riksdagen ge de här barnen amnesti.

- Det är på tiden, för de här barnen far illa, säger Vajne Dagmarsdotter från FARR i Skellefteå, en organisation som hjälper flyktingar. Fem riksdagspartier vill att de apatiska barnen och deras anhöriga ska få uppehållstillstånd men det krävs att en majoritet av partierna ställer sig bakom förslaget och moderaterna har inte bestämt sig ännu.