Dyrare sanering i Robertsfors

Länstyrelsen höjer målen, och vill göra en nogrannare sanering av den förorenade jorden inom det gamla nedlagda impregneringsområdet i Robertsfors. Det här innebär att kostnaderna för saneringen kommer att öka med ca 5 miljoner.

Naturvårdsverket har beviljat 70 miljoner för saneringen, och har gett löfte om att även betala 95 %av fördyringen. Robertsfors Kommmuns kostnader ökar från 3,5 till närmare 4 miljoner, och kommunstyrelsen har godkänt fördyringen.