Protester mot flytt av invandrarelever

Flytta inte invandrarungdomarna från Östra gymnasiet i Umeå. Det kräver elever och lärare på Östra gymnasiet i ett upprop, och vänder sig därmed mot ett förslag från skolkontoret.

Tjänstemän på skolkontoret vill flytta invandrarungdomarna från Östra gymnasiet ner till centrala stan där dom ska gå tillsammans med äldre som läser svenska för invandrare. I onsdags besökte skoldirektör Ann-Sofie Tapani Östra gymnasiet och budskapet är nu snarare att man ska titta på möjligheten att låta dom berörda eleverna stanna kvar.

- Man ska försöka göra undervisningen anpassad efter varje individs möjligheter och behov, säger Tapani.