Idéer för yrkeslärare

Skellefteå är under två dagar till veckan (8-9 februari) platsen för en idémässa för framtidens yrkeslärare.

Skolminister Ibrahim Baylan från Umeå är inledningstalare och han ska förklara hur regeringen ska hantera den befarade framtida bristen på yrkeslärare i gymnasieskolan.

Arrangörer är förutom Skellefteå kommun bland annat också Myndigheten för skolutveckling och Umeå universitet.