Lägst löneökning för privatanställda arbetare

Privatanställda arbetare hade den lägsta löneutvecklingen under perioden november 2003 till november 2004. 2,7 procent, jämfört med landstingens genomsnitt 4,5 procent.

Löneökningarna i privat sektor var 2,7 procent för arbetare och 3,1 procent för tjänstemän, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Landstingssektorn har haft högst löneökningstakt, högre än såväl stat som kommun. 4,5 procent har lönerna inom landstingen ökat, men då har SCB inte räknat arbetare och tjänstemän för sig.

För den statliga sektorn var löneökningstakten 3,0 procent, för den kommunala 4,2 procent och för landstingssektorn 4,5 procent.