Skellefteå bättre för företagarna

Företagsklimatet i Skellefteå blir allt bättre. Det visar Svenskt näringslivs företagsbarometer för 2004. Kommunens tillväxtkontor är en viktig orsak, tycker företagarna.

Det här är en landsomfattande undersökning, och i Skellefteå har cirka 140 företagare svarat på frågor om hur de upplever kontakterna med allmänheten, och med kommunens tjänstemän och politiker.

Undersökningen visar också att drygt 80 % av företagen vill växa på orten, men att hindren kan vara tillgång till riskkapital och kompetent arbetskraft.

Företagarna tycker att kommunens tillväxtkontor är en av de viktigaste orsakerna till att företagsklimatet blivit bättre.

Däremot får kommunen bottenbetyg för att kommunen använder skattemedel till att driva verksamheter som ger en osund konkurrens i kommunen, enligt företagarna.