Miljökontoret anmäler tekniska förvaltningen

Miljökontoret i Skellefteå tänker anmäla kommunens tekniska förvaltning till miljöåklagaren. Detta efter ett mindre haveri då Tuvans reningsverk beslutade att lagra orötat slam på en betongplatta utanför verket.

Miljönämnden anser att det kan ha lett till olägenheter för människors hälsa och på miljön, och att miljönämnden som tillsynsmyndighet skulle ha informerats om händelsen.

Dessutom vill miljönämnden att tekniska kontoret ska betala 10 tusen kronor i miljösanktionsavgift för att händelsen inte anmälts.

Nästa torsdag fattar nämnden beslut i frågan.