Friskhet ger bonus på lönen

Personalen på Futurum i Byske får en extrapeng om de håller sig friska. Den som inte varit sjuk under året får 1.000 kronor i bonus.

Det nya bonussystemet infördes ifjol, ett som redan används av de italienska ägarna Faber Spa. Rolf J Persson, VD på köksfläktfabriken hoppas att det ska ge mindre korttidssjukskrivningar men också vara som en morot för de anställda.
- Vi ska nu testa systemet men det ser ut som om det här passar oss, säger Persson till P4 Västerbotten.

Frisknärvaron innebär att om en anställd är frisk får den 1.000 kr extra, sedan minskar bonusen beroende på hur många sjukdagar den anställde har. Efter 80 timmar blir det inga extrapengar i lönekuvertet. Men personalen får också bonus för produktivitet och kvalitet, och kan som mest få 7.000 kr.

Johan Östlund är huvudskyddsombud på Metall och en av dem 164 heltidsanställda som har väntat på att få ta del av vinsten från företaget som går bra.
- Vi ser bara positivt på det här, säger han.