Ny organisation räddar ekonomin

Lycksele kommun ska få en enklare, tydligare och effektivare organisation. Det hoppas i alla fall fullmäktige som idag klubbade igenom nyordningen - som bland annat innebär färre kommunala facknämnder.

Kommunens ekonomi är ansträngd och för att få pengarna att räcka till en rimlig kommunal service i framtiden har en grupp konsulter har föreslagit det de menar är en enklare, tydligare och effektivare organisation, bland annat genom att minska antalet facknämnder och att göra förändringar i ledning och administration.

Förslaget innebär bland annat att en gemensam administration ska sköta exempelvis löner, ekonomi och telefonväxel medan det precis som idag kommer att finnas en förvaltning under varje nämnd utom den nya miljö- och samhällsnämnden.

Nämndernas ansvarsområden kommer att preciseras framöver men de blir fyra till antalet och den enda som blir kvar precis som idag är socialnämnden.

Den nya organisationen ska inte i första hand märkas i de olika verksamheterna, som till exempel skola eller äldreomsorg, utan mer i ledning och administration.

Från halvårsskiftet kommer nyordningen att gälla och då ska alla nya nämndsledamöter vara valda och förändringsprocessen inom förvaltningarna ska också vara påbörjade.