Samarbete ska trygga tidningar

I lördags bytte tidningarna Västerbottens Kuriren och Norra Västerbotten tio procent av sina respektive aktier med varandra. Ett steg på vägen mot den gemensamma koncernbildning som ska bli verklighet under det här året. Rationaliseringsvinster är ett av huvudskälen, säger Torbjörn Bergmark, chefredaktör vid VK.

- Fram för allt är det kanske på den administrativa sidan och den tekniska sidan och sedan får vi se när det gäller de redaktionella bitarna. Det finns säkert mycket som man kan samverka där, men det återstår ju att se, säger Torbjörn Bergmark, chefredaktör vid VK.

Med den ökande konkurrensen, så är samarbetet mellan de bägge länstidningarna är ett sätt att trygga den långsiktiga utgivningen, säger både Torbjörn Bergmark och Stefan Löfstedt som är ordförande i Stiftelsen Skelleftepress som äger Norran.

Enligt Löfstedt så kommer den här affären helt säkert att leda till personalminskningar när tidningarna börjar samverka på olika områden.

Men först blir det nu en rad projektarbeten för att hitta de bästa lösningarna för samarbetet, säger Torbjörn Bergmark som inte har något emot ett redaktionellt samarbete.

- Allt som inte äventyrar den lokala identifikationen, för det är ju helt avgörande för att tidningarna ska trygga sin långsiktiga utgivning. Men det finns säkert områden som inte berör läsarna direkt som vi kan samarbeta.

Reportrar: AnnaLena Forsberg
Jörgen Heikki, ekonomiekot