Ingen byggstart för Köpmannen förrän i juni

Först var det 15 januari. Sen blev det 15 februari. Och nu är det den 31 maj som gäller. Det handlar om byggstarten för kvarteret Köpmannen i Lycksele som hela tiden skjuts framåt i tiden.

Det som gäller nu, 31 maj, beslöts av kommunfullmäktige under måndagen. Orsaken till den här senaste framflyttningen av byggstart är att fullmäktige tidigare beslutat att låta det kommunala bostadsbolaget ekonomiskt stödja de tänkta byggherrarna, ett beslut som har överklagats till länsrätten.