Migrationsministern vill inte ge uppehållstillstånd till alla sondmatade flyktingbarn

Runt om i Sverige finns det uppemot 150 barn i asylsökande familjer som hamnat i ett apatiskt tillstånd, som i många fall innebär att barnen måste sondmatas.

Det märkliga är att det här problemet inte tycks finnas
i andra länder som tar emot asylsökande.
Fem av riksdagens partier vill ge automatiskt uppehållstillstånd till de familjer som har apatiska barn,
men migrationsminister Barbro Holmberg tror inte på det förslaget utan säger till P4 Västerbotten att varje enskilt fall måste utredas för sig.