Biogasen räcker till alla hugade kommuner

I Skellefteå är det tänkt att bussarna ska drivas med biogas. En stor anläggning för biogas är under planering.
Över huvud taget är förutsättningarna för att köra biogasfordon i övre Norrland goda. Det visar en förstudie som gjorts av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Skellefteå kommun.

Alla kommuner i Norrland har redan större avloppsreningsverk och kan producera biogas genom rötning av avloppsslam.
Gasen räcker enligt förstudien till för att driva bussar, taxibilar och kommunernas egna fordon i alla de undersökta städerna: Luleå, Piteå, Boden, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.