Var tredje friårsplats i länet nu fördelad

132 av länets 342 friårsplatser är nu fördelade.

Friåret innebär att en anställd får ledigt mot att en arbetslös går in som vikarie. Den som tar ledigt får 85 procent av a-kassan.
Totalt finns det 12 000 helårsplatser att fördela över hela landet.