Fler döda träd i vattendragen bra för naturen

Fler döda träd i våra vattendrag. Det låter kanske inte så kul men det skulle faktiskt förbättra fisket och
vattenmiljön.

Det hävdar hävdar umeåforskaren Niklas Dahlström i en ny avhandling.
Veden gör att vattendragens utseende och funktion förändras och det medför en förbättrad livsmiljö för djur och växter.