Sju länsbor saknas efter tsunamikatastrofen

Idag offentliggjorde Rikspolisstyrelsen listan på saknade efter tsunamikatastrofen annandag jul.

Samtidigt påpekar man att listan fortfarande inte är fullständig eller på nåt sätt slutgiltig.
Rikspolisstyrelsen hade tidigare sekretessbelagt listan men Regeringsrätten har beslutat att häva sekretessen.
Sida efter sida räknas dom upp med namn och personnummer - totalt 565 saknade svenskar. Ibland blir det tydligt att det rör sig om hela familjer.
43 personer på listan är identiferade som avlidna.
För att en person ska räknas som avliden ska man antingen ha identifierats av ID-kommissionen eller så ska en dödsattest ha utfärdats i utlandet. Dessutom ska de anhöriga har underrättats.
Från Västerbottens län saknas alltså totalt sju personer, alla från umeåtrakten. Ingen av de saknade från länet är ännu identiferade som avlidna.