Domen mot kursledarna i Ammarnäs står fast

Hovrätten för Övre Norrland ändrar inte straffen för de tre kursledare i Ammarnäs som tidigare dömts till samhällstjänst och skadestånd för olaga tvång, inte heller för den kursledare som också dömts för misshandel och ofredande av en kvinnlig kursdeltagare år 2001.

Tingsrättens dom fastställs till 120 respektive 140 timmar samhällstjänst och omkring 30.000 kronor i skadestånd tillsammans.

Det enda hovrätten bedömer annorlunda än tingsrätten i Lycksele är att kalla det för olaga tvång när en plastpåse hölls över den utsatta kursdeltagarens huvud i ett försök att häva hyperventilation - det var inte olaga tvång, anser hovrätten.