Protester mot offentliggjorda flodvågslistor

Efter ett beslut i regeringsrätten offentliggjordes i går listor med namn över saknade och döda efter flodvågskatastrofen. En del massmedier valde att återge listorna helt eller delvis och många anhöriga protesterade mot offentliggörande och publicering.

Regional lista, ofullständig lista eller ingen lista alls. Sveriges medier valde olika när polisens lista över 565 saknade och döda efter flodvågskatastrofen blev offentlig i går.

Då hade redan de första kritiska samtalen nått Rikspolisstyrelsen. Många ringde på tisdag kväll, anhöriga, släktingar och allmänhet, som var besvikna, oroliga och kritiska. En del bad polisen ta bort en anhörigs namn från listan.

Många redaktioner respekterade önskemålen och tog bort namn från listan på sina hemsidor.

Osäkerheten om listornas riktighet är stor. Minst två personer som kremerats och flugits till Sverige står som ”saknade” på listorna. Sedan rikspolisstyrelsen i går lämnade ut namnen, har dessutom fem personer hört av sig till polisen och hävdat att de oriktigt finns på listorna.