Hemtjänst på hemspråk

Snart ska invandrare i Umeåområdet kunna få hemtjänst på sitt eget språk. Och det dryga året efter det att beslut om saken tagits i kommunfullmäktige i Umeå.

Det var för över ett år sen som man i kommunfullmäktige tog beslut om så kallat kundval - det vill säga att vårdtagaren själv ska få möjlighet att välja av vem man vill ha hjälp med i hemtjänsten, men det här beslutet har inte kunnat efterlevas förrän nu då det har dykt upp inte bara en - utan två - företag som vill erbjuda folk hemtjänst på det egna språket.

I början av mars kommer många av de äldre som har annat än svenska som modersmål kunna få hjälp med vardagen på sitt eget språk. Ahmed Hersi startar ett företag som kommer att erbjuda hemtjänst på flera språk - somaliska, arabiska, kurdiska, tigrinja och persiska. Det är också på gång ett företag som erbjuder vård på finska och tornedalsfinska, meän kieli.
- Det här är en kvalitetsförbättring, säger den biträdande socialdirektören Roland Lundmark till P4 Västerbotten.